HomeNieuwsCollege beantwoord vragen SGP terras Damstraat

College beantwoord vragen SGP terras Damstraat

Publicatiedatum: 20 sep. 2018

 

Begin juli heeft het college van B&W de vragen van de SGP beantwoord  inzake de aanleg en ingebruikname van het terras aan de Damstraat. U kunt de vragen van onze fractie inclusief de antwoorden van het College van Burgemeester en Wethouders hieronder nalezen. Hieruit blijkt dat het terras paste binnen de geldende regelgeving. Op dit moment loopt er nog wel de bezwaarprocedure van een groot aantal omwonenden. De SGP-fractie houdt de vinger aan de pols voor het vervolgtraject. Hoe dan ook vindt onze fractie dat er paal en perk worden gesteld aan de overlast voor omwonenden. Deze mensen worden week in week geconfronteerd met geluidsoverlast en andere vormen van hinder vanuit de horeca in de Damstraat.

 

Antwoorden college van B&W