HomeNieuwsColumn Erik van den Bosch Boeren

Column Erik van den Bosch Boeren

Publicatiedatum: 25 okt. 2019

Column van raadslid Erik van den Bosch zoals verschenen in "Het Kompas" van 23 oktober 2019:

Boeren

Al zolang de SGP bestaat dragen we onze boeren een warm hart toe. Het lijkt wel of men er in Den Haag zoetjes aan een gewoonte van maakt om de boeren de schuld te geven van veel overlastgevende zaken. Als er maatregelen getroffen moeten worden om ons leefmilieu te verbeteren, dan kan en mag dat niet alleen over de rug van onze boeren.

De laatste weken hebben we ons, als SGP, de vraag gesteld mag er nog wel wat ondernomen worden? In de bouw zijn veel werkzaamheden stilgelegd vanwege de stikstof of de bouw stagneert door een enkele rugstreeppad, die waarschijnlijk, nu ze "verplaatst" wordt, het niet eens overleeft omdat ze in een andere leefomgeving komt. Is dat het allemaal waard? Het is onze taak om de aarde te bebouwen, een bijbelse taak. Maar ook is het zaak om te kijken wat is goed en wat kan beter voor het milieu. Moeten we ook niet kritisch zijn naar onszelf, zijn u en ik verantwoord bezig? Moeten we niet eens meer de auto laten staan of niet meer zo massaal op het vliegtuig stappen naar onze vakantiebestemming?

Terug naar onze boeren. Als er een sector is waar de nodige stappen al gedaan zijn om beter met het milieu en de dieren om te gaan om zo het welzijn te verbeteren, dan zijn het de boeren. De laatste 15 jaar is 20% van de veestapel al verdwenen door allerlei overheidsmaatregelen. Ook wordt inmiddels al jarenlang op een milieuvriendelijke manier de mest op de akkers verwerkt om de stikstof uitstoot zoveel mogelijk te beperken. De laatste 30 jaar zijn de emissie uitstoten met 60% verminderd. Dit is een goede zaak.

Er zijn grote stappen gemaakt, laat de boer nu eens even een poos met rust! Laten we ons richten op veel belangrijkere milieuvriendelijke onderwerpen.

Erik van den Bosch, raadslid SGP