HomeNieuwsColumn Jasper de Jong Oud nieuws

Column Jasper de Jong Oud nieuws

Publicatiedatum: 9 apr. 2020

Column van raadslid Jasper de Jong zoals verschenen in "Het Kompas" van 8 april 2020:

Deze keer geen politiek of maatschappelijke verhaal, maar wil ik een indringend gebed van Augustinus (theoloog, filosoof en kerkvader)met u delen. Ooit uitgesproken tijdens de uitbraak van een ziekte, maar nu tijdens de corona uitbraak zeker actueel.

Heilige en Machtige Heere, wij brengen voor Uw ogen onze schulden en onze beproevingen. Wat wij hebben misdaan is groter dan wat wij hebben te dragen. Onder de gesel van de ziekte worden onze krachten uitgeput, maar ons hart wordt zo weinig daar door veranderd. Heere, Gij hebt deze bezoeking over ons toegelaten en wij erkennen dat wij gezondigd hebben. En toch zijn wij nog zo hardnekkig. Wanneer wij worden gekastijd, belijden wij onze zonden, maar als de verzoeking voorbij is, vergeten wij wat we hebben beweend. Zo Gij niet spaart, wie zal bestaan? Maar Heere, Gij hebt U toch eenmaal geopenbaard als die God, die de verderfengel deed terugwijken van de woningen van uw volk? Geef ons, almachtige Vader, geheel onverdiend wat wij vragen, en hoor naar ons geroep voor hen die lijden en sterven. Gedenk te midden van de beproevingen Uw genade, want gij hebt geen behagen in de dood van een mens. Zegen genadig de middelen die worden aangewend om de verbreiding van de ziekte tot stilstand te brengen; sterk hen die de getroffenen zoeken te genezen en te troosten; ondersteun hen die in pijn en smart verkeren; haast U te herstellen die uitgeput zijn; geef Uw hemelse vertroosting aan allen die niet meer genezen zullen. O Heere, doe niet om onzentwil, maar dat op deze aarde nog de lof van Uw Naam zal worden gehoord. Wij loven U, die de ongerechtigheden vergeeft en de krankheden geneest en het leven verlost uit verderf — door Jezus Christus onze Heere, Amen.

Bron: Augustinus en de Schotse liturgie.

 

Jasper de Jong, Raadslid SGP