HomeNieuwsJaarrekening 2017

Jaarrekening 2017

Publicatiedatum: 2 jul. 2018

 

In de raadsvergadering van 28 juni 2018 werden o.a. ook de jaarstukken 2017 behandeld.

Namens de SGP voerde Arjan Meerkerk het woord, hij bracht het volgende in:

Voorzitter,

De jaarrekening 2017 stelt ons als SGP tevreden. Financieel is er sprake van een goed resultaat. De gemeentelijke schulden zijn teruggedrongen en het uitgavenpatroon is binnen het huishoudboekje gebleven. Met een overschot van bijna 1,4 miljoen euro kunnen we tevreden zijn. Opnieuw worden we verrast met een overschot van circa 1 miljoen als gevolg van meevallers binnen het sociaal domein. Dit roept vragen op. Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de transitie sociaal domein financieel nog niet in control is. Wie kan garanderen dat het volgend jaar niet andersom het geval is?

Het jaar 2017 was een belangrijk jaar voor de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Het jaar waarin onze gemeente zich onder meer gereed maakte voor bestuurlijke toekomst in de regio Drechtsteden. Dit heeft veel geëist van de medewerkers. In hoog tempo is gewerkt aan toetreding tot de regio Drechtsteden. Intussen is de winkel natuurlijk gewoon open gebleven. Het is buitengewoon te waarderen dat dit alles tot het voorliggende resultaat heeft geleid.

Het thema integratie (wat wel als speerpunt was benoemd in de programmabegroting) keert in het jaarverslag niet expliciet terug. Welke voortgang er geboekt is bij integratie (taalontwikkeling en begeleiding naar werk) van volwassen vergunninghouders wordt niet duidelijk.

Wat opvalt is dat er in 2017 het hoogste aantal woningen in aanbouw of gerealiseerd is: 123 nieuwe woningen. Wij zijn blij met deze ontwikkeling die goed is voor het woonklimaat in ons dorp. Het zorgt voor doorstroming in de bestaande woningvoorraad. Wat de SGP betreft complimenten richting ons college voor de voortvarendheid die hierbij getoond is.

In het sociaal domein is er in 2017 veel gerealiseerd. We krijgen signalen van inwoners die goed geholpen zijn door ons sociaal team met wmo-voorzieningen, zoals woningaanpassingen of individuele voorzieningen. Eenzaamheid, dementie en gezondheid zijn en blijven belangrijke aandachtsgebieden. Wij zijn benieuwd wat de MAG hier structureel in gaat betekenen.

De SGP wil alle ambtenaren die zich hebben ingezet in het achterliggende jaar voor de gemeente en inwoners van Hardinxveld-Giessendam hartelijk dankzeggen. Dankzij u konden veel inwoners in het huwelijk treden, een woning betrekken, hun bedrijf uitbreiden of een scootmobiel berijden. De enorme inzet en loyaliteit van de ambtenaren wordt gezien door onze inwoners en de gemeenteraad.

Dankuwel!

Namens de SGP-fractie,

Arjan Meerkerk