HomeNieuwsPolitieke bijdrage Kroonbede Koen Schouten

Politieke bijdrage Kroonbede Koen Schouten

Publicatiedatum: 14 sep. 2018

 

Tijdens de Kroonbedebijeenkomt op 11 september j.l. verzorgde ons burgerlid Koen Schouten de politieke bijdrage. Onderstaand de tekst van zijn bijdrage:

 

Toen ik de landelijke politiek begon te volgen een paar jaar geleden, was ik nog aardig onwetend en vind je alle oneliners en uitspraken nog mooi: “Met dit plan creëren we zoveel duizend banen”, “vandaag begint een nieuwe toekomst!”, “vanaf vandaag gaat het roer helemaal om”.

Eén uitspraak kwam ik echter pas tegen toen ik nog iets dieper in de geschiedenis van de Nederlandse politiek dook: een uitspraak, die perfect bij deze avond past:

Ik ben niet links, ik ben niet rechts, maar ik ben recht door zee!

Ik heb zomaar het idee dat sommigen deze quote wel eens hebben gehoord. Rita Verdonk deed deze uitspraak toen ik nog maar 8 jaar oud was, in 2006 dus. Ze startte een eigen partij, Trots op Nederland, nadat ze een tijdje daarvoor uit de VVD was gezet. Een mooie oneliner.

Het thema van vanavond is ‘Recht door zee’, maar wat betekent de uitdrukking recht door zee eigenlijk? Een paar klikjes op internet verder, en daar zijn jongeren goed in zoals u weet, vond ik de betekenis: eerlijk zijn, oprecht handelen en de derde betekenis houd ik nog even achterwege voor u.

 Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Eerlijkheid. Dat lijkt me toch niet het eerste woord waaraan u denkt bij het woord ‘politiek’ hoort, toch?

Ik hoorde het tijdens de campagne ook terug toen ik aan het praten was met iemand die net zo oud was als ik. Ik zei dat ik iets enorm belangrijk vond in ons dorp. Hij keek me lachend aan en zei: “Haha ja, dat zeg je nu”.

Ik lach er nu wel om, maar eigenlijk heb ik hier de kern te pakken, toch? Jongeren, waar ik mijzelf ook onder schaar, zijn niet zo goedgelovig meer als vroeger, dat was me al duidelijk, maar werd nog even bevestigd. Een simpel verkiezings-/verkooppraatje slaat niet meer aan niet bij jongeren met social media. Het zal jongeren een zorg wezen wie in het gemeentehuis zit, want die politici doen toch wel wat ze willen, zeggen ze. Jong en oud denkt aan gekonkel, gelieg en een ander soort politiek: vriendjespolitiek.

 Of dit nu waar is of niet: Eerlijkheid is helaas geen kernwoord van de algehele politiek en dat straalt ook af op Hardinxveld-Giessendam. Het aantal niet-stemmers is in Hardinxveld-Giessendam nog nooit zo groot geweest, ondanks onze prachtige filmpjes met onder andere een springende burgemeester en de mooiste flyers met speerpunten. Ondanks alle inspanningen die zijn gedaan tijdens de verkiezingen, haalden we slechts afgerond 66% van de stemgerechtigden naar de stembus.

Waar gaat het toch mis? Ik denk een kloof tussen burger en politiek. Dat mensen niet weten wat er in de politiek gebeurt. Daar ligt ruimte voor een oplossing.

De derde betekenis van ‘recht door zee’ had u nog tegoed van mij. Deze betekenis hangt samen met een uitspraak, die u ook misschien wel kent:

Ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg!

Dit zijn twee aparte dingen, maar die zijn minstens even belangrijk.

Zeggen wat we doen, gebeurt denk ik veel te weinig. Wat wordt er eigenlijk besloten in het gemeentehuis, welk beleid vloeit daaruit voort? Welke invloed heeft dit op mensen en op hun leefomgeving? Wordt er ook echt verteld wat er gebeurt en leggen we de keuzes ook uit? We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om onze besluiten uit te leggen, op tijd en duidelijk. Mensen betrekken bij besluiten die hen raken, luisteren (niet aanhoren) en vervolgens de belangen goed afwegen als volksvertegenwoordiger. Het algemeen belang voor het persoonlijk belang. Ach, wie heeft gezegd dat volksvertegenwoordiger-zijn eenvoudig was?

Vervolgens moeten we ook doen wat we zeggen. Maak je beloften waar. Juist christen-politici! Maar wat loopt het daar toch vaak spaak: de Bijbel geeft ons zoveel voorbeelden: kijk alleen maar naar Petrus. De ene dag belooft Petrus zijn HEERE, zijn Zaligmaker niet te verlaten, wat dan ook, en zo weinig later vloekt Petrus dat hij ‘Die Man’ niet kent.

Zien we dit ook vandaag niet terug? Denkt u maar aan de recente onthullingen in de Rooms-Katholieke kerk in de Verenigde Staten. Mensen die zouden wijzen op liefde, maar ontucht bedrijven: vreselijk!

In de politiek ligt men als christen-politici, juist nu, onder een enorm vergrootglas. Beseffen we dat eigenlijk wel? Weten we wel wat voor verantwoording we eigenlijk hebben gekregen? Goed om daar vanavond voor te bidden: om in Zijn spoor te gaan.

 Recht door zee zijn, houdt ook in dat we kleur moeten bekennen. Duidelijkheid scheppen.

Er zijn ook dingen waarin we gelukkig hier in Hardinxveld-Giessendam recht door zee zijn: de positie van de zondag in de jagende wereld van de 24-uurs economie, de plaats van de kerken in de samenleving, de waarde van het ambtsgebed, de positie van kwetsbaren in onze samenleving en de terechte aandacht voor het milieu- en klimaatvraagstuk.

Dat zijn geen ouderwetse of moeilijke standpunten, maar juist voor oud en jong van het grootste belang. Erg belangrijk dat we dit gezamenlijk blijven vasthouden, er eerlijk over zijn en ons er niet voor schamen!

Tegen de zondagsopenstelling van winkels zijn, is niet populair in ons land. In nog maar een kleine minderheid van de gemeenten is er geen zondagsopenstelling van winkels. Laten we daar eensgezind recht door zee zijn.

Kwetsbaren verdienen onze hulp en ons medeleven. “Het uitgangspunt is dat niemand tussen wal en schip mag vallen, wij zetten in op zorg voor hen die dat nodig hebben”, aldus het coalitieakkoord. Een prachtig uitgangspunt. We moeten er als politiek scherp op zijn dat er ook daadwerkelijk niemand tussen wal en schip valt.

Milieu en duurzaamheid verdienen alle aandacht, ook daar staan wij eensgezind voor. Ook daarin mogen wij recht door zee zijn. Er worden goede stappen gezet met een duurzaamheidsagenda.

De waarde van het ambtsgebed en daarmee de afhankelijkheid van onze Schepper belijden, elke raadsvergadering opnieuw wordt in de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam nog ingezien. Ook daarover moeten we recht door zee zijn.

Recht door zee betekent niet dat het de eenvoudigste weg is, maar dat wordt ons ook niet beloofd.

Laat me u tot slot een stuk voorlezen uit Exodus 14 namelijk vers 13-17:

13. Doch Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, staat vast, en ziet het heil des HEEREN, dat Hij heden aan ulieden doen zal, want de Egyptenaars, die gij heden gezien hebt, zult gij niet weder zien in eeuwigheid.

14. De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn.

15. Toen zeide de HEERE tot Mozes: Wat roept gij tot Mij? Zeg den kinderen Israëls, dat zij voorttrekken.

16. En gij, hef uw staf op, en strek uw hand uit over de zee, en klief dezelve, dat de kinderen Israëls door het midden der zee gaan op het droge.

17. En Ik, zie, Ik zal het hart der Egyptenaren verstokken, dat zij na hen daarin gaan; en Ik zal verheerlijkt worden aan Farao en aan al zijn heir, aan zijn wagenen en aan zijn ruiteren.

Niet Mozes, niet wij, maar de Heere zorgt voor wegen op plaatsen waar men het in eerste instantie nooit zou verwachten, dwars door golven en het water.

Hoopt op de HEER gij vromen,

Is Israël in nood,

Er zal verlossing komen,

Zijn goedheid is zeer groot.

Hij maakt op hun gebeden

Gans Israel eens vrij

Van ongerechtigheden

Zo doe Hij ook aan mij (Psalm 130 vers 4)