HomeNieuwsSGP stelt woonmanifest op

SGP stelt woonmanifest op

Publicatiedatum: 2 apr. 2020

De woningnood in Hardinxveld-Giessendam is de achterliggende jaren steeds groter geworden. De prijzen van woningen zijn fors gestegen. Bouwprojecten staan onder druk als gevolg van stikstofproblematiek en flora- en faunawetgeving. Het aantal beschikbare woningen is drastisch gedaald. Van doorstroming is nauwelijks sprake meer.

Het is moeilijk voor starters, doorstromers of senioren om een geschikte woning te vinden. Het is daarom tijd voor het nemen van maatregelen die binnen de invloedssfeer van de gemeente liggen.

De SGP-fractie heeft zich verdiept op welke gebieden de gemeente kan sturen en doet in het woonmanifest aanbevelingen voor een aantal concrete mogelijkheden. Denk hierbij aan het opstellen van beleid rond huisvesting arbeidsmigranten, het invoeren van het woonplaatsbeginsel, het standaard invoeren van een kettingbeding bij starterswoningen, inspelen op de behoefte naar middenhuur en bezien van mogelijkheden voor erfpachtconstructie.

De SGP heeft het manifest aangeboden aan het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad. SGP-burgerraadslid Koen Schouten: “Het zou prachtig zijn als deze voorstellen met concrete punten positief wordt ontvangen door de wethouder en de overige fracties in de gemeenteraad. Ik begrijp dat wellicht niet alles meteen gerealiseerd kan worden, maar het zou mooi zijn als ten minste een aantal van deze maatregelen voor onze inwoners het halen!”.

Lees hier het hele manifest.