HomeNieuwsSportbeleid 2018-2022

Sportbeleid 2018-2022

Publicatiedatum: 1 okt. 2018

 

Donderdag 20 september 2018 werd er in de gemeenteraad in Hardinxveld-Giessendam een debat gevoerd over het Sportbeleid 2018-2022. Dit debat werd gevoerd door ons burgerlid Koen Schouten.

Lees hieronder beknopt zijn bijdrage:

Het Sportbeleid 2018-2022 is de ruimtelijk-financiële kant van het sportbeleid (de sociale kant met bijvoorbeeld de subsidies is ondergebracht in de MAG).

Als SGP hebben wij de vinger gelegd bij verschillende punten en zagen ons na afloop van het debat helaas genoodzaakt om tegen te stemmen.

Als eerste noemden wij de focus van het sportbeleid verkeerd, omdat het focust op (top)sportevenementen. De vraag werd ten eerste gesteld of dit überhaupt wel wenselijk is in een dorp als Hardinxveld-Giessendam om sportevenementen, laat staan topsportevenementen te faciliteren. Het Sportbeleid 2018-2022 stelt het volgende als actiepunt voor de planning 2018: “Meedenken om talentontwikkeling en topsport verder vorm te geven”. De SGP vond en vindt het faciliteren van topsportevenementen geen taak voor de gemeenten. De focus op topsportevenementen zou wat ons betreft verlegd moeten worden op breedtesport (denkt u dan concreet aan speelplekken en trapveldjes). Er wordt ook gesteld dat (top)sportevenementen de sociale cohesie (dus het samenleven, dorpsgevoel en sociale samenhang) en het economische klimaat zou moeten versterken. Het economische klimaat kunnen wij nog begrijpen, maar de sociale cohesie versterken is op andere manieren veel beter te bereiken: zie hier bijvoorbeeld de voorgaande trapveldjes of speelplaatsen.

Als tweede noemden wij de aantasting van de zondagsrust die topsportevenementen gaan veroorzaken. De SGP staat voor zondagsrust in onze gemeente en die zien wij door topsportevenementen actief te gaan faciliteren in de knel komen, aangezien de meeste topsportevenementen, die uiteraard mensen trekt uit heel Nederland, op een zondag gehouden worden. Hier hebben wij grote moeite mee. Daarbij zal ook de overlast op verschillende locaties in onze gemeente toenemen, hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de Sluisweg, waar men op zaterdag ook al parkeeroverlast ervaart.

Koen Schouten, burgerlid SGP

Wij zagen ons genoodzaakt om door onze voorgaande overwegingen tegen dit Sportbeleid 2018-2022 te stemmen.