HomeNieuwsWethouders beëdigd

Wethouders beëdigd

Publicatiedatum: 6 jul. 2018

Op woensdag 4 juli 2018 is tijdens een extra raadsvergadering wethouder Boerman, op voordracht vanuit de SGP, beëdigd als wethouder.Hij gaat samenwerken in het nieuwe college met wethouder Trudy Baggerman (T@B) en Jan Nederveen (ChristenUnie).

Wij wensen de nieuwe wethouders veel wijsheid, vreugde en Gods onmisbare zegen toe over het belangrijke werk. De SGP is blij met het coalitieakkoord  wat er ligt. Belangrijk voor ons is dat de winkelsluitingstijden ongewijzigd blijven zodat de zondagsrust in het dorp gehandhaafd blijft. Daarnaast zijn wij blij dat er geïnvesteerd wordt in passende zorg voor kwetsbaren, een aantrekkelijke leefomgeving (groen, wegen en speelplaatsen) en het feit dat duurzaamheid en klimaat meer aandacht krijgen.