Vóór een gezonde economie

·       verbeteren bereikbaarheid via weg (A15), spoor (MLL) en water (Waterbus en Riveer);

·       initiatieven ondersteunen in verbeteren afstemming onderwijs en arbeidsmarkt (maritiem opleidingsinstituut);

·       ruimte voor (bij voorkeur lokale) bedrijvigheid in ’t Oog;

·       aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijvigheid;

·       goede samenwerking met lokale en regionale ondernemers via werkbezoeken en bedrijfscontactfunctionaris;

·       voor een beheerst begrotings- en investeringsbeleid;

·       verder terugdringen van de vaste schuld en daarmee van de rentedruk op de begroting;

·       zorgvuldig toetsen van voorstellen op financiële effecten en risico’s op korte en lange termijn;

·       verdere verbetering van de positie op landelijke ranglijst woonlasten.

Laatste actualiteiten

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019

14 jul. 2020
Moties PvdA IJzergieterij en Rokerij

Moties PvdA IJzergieterij en Rokerij

14 jul. 2020
Motie protocol vermoedens van integriteitsschendingen

Motie protocol vermoedens van integriteitsschendingen

3 jun. 2020
Overige artikelen