Vóór goede zorg aan jong en oud

·       initiatieven stimuleren die vereenzaming (onder jong en oud) tegengaan;

·       toegankelijke wmo-voorzieningen;

·       faciliteren van opvoedingsondersteuning aan (pleeg)ouders en verzorgers;

·       professionele en zorgvuldige (jeugd)hulpverlening (Veilig Thuis, Jeugdhulp, WMO);

·       relatieondersteuning voor echtparen met thuiswonende kinderen in (dreigende) echtscheidingssituaties;

·       goede afstemming met en ondersteuning van (kerkelijke) vrijwillige hulporganisaties en mantelzorgers;

·       goede samenwerking met het lokale onderwijsveld;

·       oog voor financieel minder draagkrachtigen.

 

Laatste actualiteiten

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2019

14 jul. 2020
Moties PvdA IJzergieterij en Rokerij

Moties PvdA IJzergieterij en Rokerij

14 jul. 2020
Motie protocol vermoedens van integriteitsschendingen

Motie protocol vermoedens van integriteitsschendingen

3 jun. 2020
Overige artikelen