6 september 2023

Arie van den Berg stapt over naar T@B en neemt zetel mee

Helaas moeten wij meedelen dat raadslid Arie van den Berg heeft besloten om zijn SGP lidmaatschap op te zeggen en zich aan te sluiten bij de T@B.

Van den Berg heeft besloten om deel uit te blijven maken van de gemeenteraad. Dit houdt in dat de zetel overgaat naar de T@B. Dit betreuren we zeer.

Als SGP gaan wij onder biddend opzien met vertrouwen verder.
Binnen de fractie is besloten dat met ingang van 1 september Erik van den Bosch de nieuwe fractievoorzitter is.

Als bijlage is de brief van Arie van den Berg integraal bijgevoegd.

Onderstaand de verklaring van Arie van den Berg.

Verklaring Arie van den Berg