HomeANBI

ANBI

ANBI SGP Hardinxveld-Giessendam

De SGP Hardinxveld-Giessendam is verplicht om uit hoofde van haar ANBI-status ten aanzien van bepaalde zaken duidelijkheid te verschaffen over de organisatie. Hieronder vindt u dit in beknopte vorm terug.

 Plaatselijke kiesvereniging van de Staatkundig Gereformeerde Partij “Zet de oude palen niet terug”.
Secretaris: dhr. A. van Ommen
P. de Hooghstraat 24
3372 XJ  Hardinxveld-Giessendam
Email: avanommen@kliksafe.nl
Tel.: 0184-616290

Fiscaal nummer

8153.80.379

Rekeningnummer 

IBAN: NL50RABO0325038783 t.n.v. SGP Hardinxveld-Giessendam

Bestuurssamenstelling

Zie bestuur

Beleidsplan

Download hier het beleidsplan

Beloning bestuurders

Het bestuur van de SGP-Hardinxveld-Giessendam ontvangt geen beloning voor werkzaamheden.

Doelstelling

De doelstelling is te vinden in de Statuten.

Uitgeoefende activiteiten

De uitgeoefende activiteiten zijn per jaar terug te vinden in de jaarverslagen.