23 mei 2022

Oud & Nieuw

Column van fractievoorzitter Arie van den Berg zoals verschenen in "Het Kompas" van 18 mei 2022

Oud & Nieuw is alweer ruim vier maanden geleden. Dat klopt. Er valt echter meer over oud en nieuw te zeggen. De verkiezingen liggen zo’n twee maanden achter ons. De nieuwe gemeenteraad heeft naast oudgedienden straks zes nieuwe raadsleden. Er zijn zelfs drie fracties met daarin twee nieuwe raadsleden. De oude coalitiepartijen werden door de kiezer beloond met vermeerdering van zetels. Daarom zijn de oude coalitiepartijen vol nieuwe plannen met elkaar gaan onderhandelen.

Na twee maanden van besprekingen hebben zij een nieuw programma geschreven voor de komende vier jaren.  Als u dit leest is er sinds gisteravond een nieuw College aangetreden met daarin 1 nieuw gezicht. Het oud vertrouwde gezicht van Theo Boerman als wethouder voor de SGP is verleden tijd en een voor ons bekend gezicht in de persoon van Arjan Meerkerk is aangetreden als nieuwe wethouder namens de SGP. Er treden in onze gemeenteraad drie nieuwe fractievoorzitters aan. Ook de voorzitterspool voor de gemeenteraadsvergaderingen kent naast oude ook nieuwe gezichten. De “nieuwe coalitie” bestaat uit de “oude partijen”. Zij bouwen voort op de in de vorige periode gelegde fundamenten met nieuw elan! Bestaande en nieuwe inzichten en nieuwe inbreng. Daarbij zijn ook de niet-coalitiepartijen bevraagd voor hun inbreng. En nu kan het nieuwe gemeentebestuur aan de slag. Ik wens hen van harte Gods zegen toe in de komende vier jaren.

De SGP afdeling in ons dorp ontleent haar naam aan Spreuken 22 vers 28: “Zet de oude palen niet terug”.  De betekenis is: Blijf bij wat God zegt in Zijn Woord. Deze oude woorden blijven altijd nieuw en actueel. Als we ons door Gods Woord laten leiden mogen we zegen verwachten  in de politiek van Hem, Die eens alle dingen nieuw zal maken.

Arie van den Berg, fractievoorzitter SGP