5 maart 2021

Wisseling van de wacht SGP

SGP-raadslid Jasper de Jong heeft aangekondigd afscheid te nemen als raadslid. Jasper de Jong: “Om persoonlijke redenen neem ik tussentijds afscheid van de gemeenteraad. Het einde aan mijn raadslidmaatschap komt een jaar eerder dan ik graag had gezien. Toch ben ik alles afwegend tot de conclusie gekomen dat het beter is om nu (voortijdig) het raadslidmaatschap te beëindigen.”

Jasper de Jong (62) was raadslid van 2007 tot 2016 en (na een korte onderbreking) van 2018-2021. Totaal behartigde De Jong gedurende een periode van 12 jaar namens de SGP aandachtsgebieden ruimtelijke ordening, openbare ruimte en gemeentelijke financiën. De SGP-fractie en het -bestuur hebben voorafgaand aan het besluit van De Jong hierover met hem gesproken: “Wij hebben begrip en respect voor de afweging van Jasper de Jong. Tegelijk betreuren wij het vertrek van Jasper zeer. Jasper vervulde met een nuchtere inslag een geheel eigen plaats in de fractie en bracht vanuit zijn enorme netwerk veel praktijk- en mensenkennis in. Als fractie en bestuur hopen wij -zij het op de achtergrond- gebruik te kunnen blijven maken van die kennis.”

Beoogd opvolger is Koen Schouten (22). Koen draait sinds 2018 mee in de SGP-fractie en gemeenteraad als burgerlid. Fractie en bestuur zijn blij met deze opvolger: “Koen is enthousiast en gemotiveerd en pakt deze kans om als SGP-raadslid aan de slag te gaan met volle overtuiging aan. In de fractie draaide Koen al volledig mee. Nu hij ook volwaardig mee gaat draaien in de gemeenteraad is zijn frisse blik een zeer welkome bijvangst”. Naar verwachting zal de beëdiging van het nieuwe raadslid plaatsvinden op D.V. donderdagavond 22 april 2021.

 Ontslagbrief Jasper de Jong